Escuela Superior de Escaparatismo,
Visual Merchandising, Diseño e Imagen
Curso
postgrau | Tècnic Europeu en Marxandatge Visual, Fashion i Product Retail
curso

El curs de Tècnic Europeu en Marxandatge Visual, Fashion i Product Retail et prepara per ser un estrateg en comunicació interior, una peça indispensable per aconseguir una atmosfera comercial òptima i convertir el punt de venda en una ambient estètic i funcional. El programa formatiu permet adquirir les capacitats necessàries per desenvolupar i implantar accions comercials en el punt de venda, millorar les teves habilitats, actituds i aptituds professionals, així com les capacitats tècniques i teòriques en la venda visual.

El perfil professional del visual merchandising és de gran importància per a les empreses ja que és el responsable de la imatge i el posicionament visual de la marca, des de la distribució de l'àrea comercial fins a la implantació del producte, l'ambientació, l'atmosfera de l'espai a les estratègies i accions de màrqueting en el punt de venda. Coneix la psicologia del consumidor i és capar d'aplicar-la en la venda de productes o de serveis. 

En Ártidi formem a professionals apassionats, creatius i capaços de canviar la percepció del consumidor buscant la innovació per aconseguir el posicionament de la marca i un augment de les vendes. Professionals del marxandatge visual que utilitzen els cinc sentits, perquè la seva responsabilitat és crear un concepte de tenda per complir les expectatives dels clients.

El TQA és un curs exclusiu d'Ártidi i consta d'una titulació pròpia amb competències nacionals i internacionals reconeguda per ASEMAIC, ACAP i Trends School.

A més, ha servit per assentar les bases de la cualificació professional de l' IMPLANTACIÓ D'ESPAiS COMERCIALS definida per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya (ICQP).

El Postgrau de Tècnic Europeu en Marxandatge Visual, Fashion i Product Retail té una durada de 160 hores, s'estructura en 2 mòduls formatius i un projecte final en els quals es combina la teoria amb la pràctica. Cadascun d'aquests mòduls incorpora un percentatge d'hores destinades a l'ampliació de coneixements complementaris (CACC) que valora el treball dels estudiants en cadascun dels projectes realitzats.

  • Aprendre les competències professionals del Visual Merchandiser.
  • Dissenyar i intervenir en la imatge de marca de tendes, stands, pop up stores, tendeixis insígnia, corners,... 
  • Aplicar noves tendències en els projectes desenvolupats.
  • Aconseguir projectes creatius i innovadors que diferenciïn la marca de la seva competència i la posicionin al mercat.
  • Elaborar projectes d'implantació en l'establiment comercial: distribuir, ambientar i organitzar espais i productes.
  • Decidir les estratègies de Marxandatge visual i estratègic per optimitzar i millorar les vendes de producte.
  • Dur a terme accions promocionals i de comunicació alternativa en el punt de venda. 
  • Col·laborar amb professionals del disseny gràfic, l'art, el màrqueting i disciplines afins.
  • Aconseguir una base sòlida per desenvolupar la carrera professional a nivell nacional i internacional.

MÒDUL FORMATIU I: VISUAL MARXANDATGE ESTRATÈGIC

Mòdul teòric-pràctic que el seu objectiu és formar en les tècniques per al desenvolupament de projectes globals de marxandatge visual des d'un punt de vista comercial, funcional, estètic i competitiu en el punt de venda.


Retail & Marxandatge Visual
• Gestió i creació de visuals estratègics
• Les inèrcies del producte i l'espai
• Implantació i redistribució d'espais en funció de les lleis del visual
• Ordenació i zonificació de les presentacions visuals
• Famílies de productes, productes complementaris i venda creuada
• Creació d'ambients i atmosferes comercials
• Noves cultures en marxandatge visual i eines de venda visual
• Projectes de retail & marxandatge visual a través d'exemples

Product placement en marxandatge visual
• Gestió i organització del producte en funció de l'espai comercial
• El producte com a art de carrer
• Estratègies de presentació sobre la base de la marca
• Noves tendències en la implantació de l'article
• Optimització del punt de venda: redistribució del producte en el mobiliari
• Product placement i la diversificació del producte

Fashion placement: composicions visuals en tenda
• El doblatge de roba com a estratègia de venda
• Noves tècniques de doblatge mitjançant dummies
• El Focus point com la reinterpretació del producte en l'espai
• Implantació i exposició de les peces en el mobiliari
• Formes creatives: disseny versus art - aquí

La formació de la shop assistant en el punt de venda
• Tendències i estilismes en moda
• Assessoria d'imatge: Conceptes en línies, formes i colors, teixits i materials
• Coolhunter en el punt de venda
• El assistant del store manager

Les tendes del futur
• Noves tendències en marxandatge: Visual space, visual trade & visual hot
• Sensory branding aplicat al procés de compra
• Tècniques de venda de life màrqueting-aquí

 

MÒDUL FORMATIU II: TRADE MÀRQUETING I IMPLANTACIÓ EN ESPAIS COMERCIALS


Mòdul teòric-pràctic que el seu objectiu és analitzar les tècniques de màrqueting dirigides al punt de venda. Tenint en compte el target, marca i el producte s'aprendran a implantar les eines necessàries per a la rendibilitat de l'empresa.


Implantació de marca i marxandatge estratègic
• Implantació de marques pròpies o franquícies
• La funció del visual merchandiser en el trade màrqueting
• Eines d'anàlisis a nivell estratègic i a nivell visual
• Rànquings de vendes i plantilles d'anàlisis
• Comunicació estratègica aplicada: anàlisi dels casos de MÀNEC i BOBOLI

Branding, Imatge i Identitat Corporativa
• Els poders d'una marca i els principis de branding
• Estratègies de comunicació i difusió de la marca
• Coolhunting i anàlisi de tendències
• Elements de la imatge i forma del missatge visual
• La percepció de la imatge i tècniques visuals
• Accions de comunicació alternativa: Buzz màrqueting, Cross màrqueting i Street Màrquetingaquí
• La importància de l’aparadorisme

Creativitat aplicada a la innovació
• La producció d'idees i intervencions creatives
• Tècniques per potenciar la teva marca personal amb creativitat
• Per tenir respostes necessites fer coses de manera diferent
• Eines útils i pràctiques per explotar la teva creativitat
• Com desbloquejar i argumentar el rendiment del potencial creatiu

Llum, concepte i forma
• Sistemes i mètodes d'il·luminació i fonts de llum
• La influència de la llum en funció del tipus de producte
• La importància de la il·luminació en els espais comercials
• Projectes lumínics a través d'exemples

Pop up Stores: tendes de guerrilla
• Com i quan crear una Pop up Store - aquí
• La manipulació de l'espai
• La importància de la difusió en els mitjos
• Marques i dissenyadors com a clients potencials

Desenvolupament professional i brandself
• Orientació i sortides professionals
• Presentació de pressupostos
• Automarketing, màrqueting personal: el teu ets la marca

Anàlisi d'espais comercials. Tècnica AVEC

 

PROJECTE FINAL: REINVENTAR EL SHOPPING

Per completar la formació acadèmica és necessari desenvolupar un projecte creatiu i innovador on s'apliquin tots coneixements teòric-pràctics adquirits.

La presentació del projecte final pot fer-se de forma presencial a l'escola o mitjançant videoconferència. Aquesta segona opció, dirigida a aquells estudiants que desenvolupin el projecte final en el seu lloc d'origen.

La data de presentació i els continguts específics del mateix es confirmen una vegada iniciades les classes de PROJECTE FINAL.

• Briefing i contrabriefing
• Fase tutoritzada del projecto
• Presentació de la proposta definitiva i aprovació del tutor
• Muntatge i desenvolupament del projecte final

GRUPS DE NOVEMBRE A FEBRER: Presentació dels projectes finals última setmana del mes de març.
GRUPS DE MARÇ A JUNY: Presentació dels projectes finals última setmana de juliol o tercera/quarta setmana de setembre.

El programa s'imparteix en castellà

El plus representa el 25% del contingut del curs 

• Ártidi ha estat l'únic centre de formació que ha realitzat les qualificacions professionals juntament amb ICQP (Organisme Oficial de la Generalitat de Catalunya)
• L'equip docent de Ártidi està format per professionals del sector en actiu.
• Mitjançant la web ÁRTIDI WORKING, els alumnes tenen l'oportunitat de llogar o vendre els aparadors creats durant el curs, permetent la promoció, recuperació i inversió de la quantitat econòmica percebuda per a nous projectes. ÁRTIDI WORKINGestà situada en les primeres posicions de cercadors com Google i Yahoo. aquí
• En Ártidi realitzem anualment formació In Company a més de 20 empreses de diferents sectors com Nike; Adidas; Cambras de Comerç; Freipan entre unes altres. Aquest contacte amb les empreses ens permet adaptar els nostres programes formatius a la realitat del mercat actual cobrint així les necessitats de les empreses
• Ártidi disposa d'unes instal·lacionsòptimes per a la formació de l’aparadorisme i del marxandatge visual (40 aparadors, tenda pilot, tallers equipats, aula dissenyo 3D, maniquins… entre altres equipaments)-aquí
• Pràctiques en la tenda real de l'escola.
• Formació a dependentes en relació al manteniment del visual marxandatge, assessor d'imatge i coolhunter.
• 8 de cada 10 aparadoristes i visual merchandisers titulats que exerceixen com a professionals han estat formats en Ártidi
• Destinem una part del pressupost anual a recerca, innovació i a renovar la nostra borsa de treball
• En finalitzar el curs una orientadora professional aconsella als alumnes sobre les sortides laborals tenint en compte els seus estudis; experiència professional i una anàlisi DAFO personalitzat
• Ártidi és un referent en aparadorisme i marxandatge visual per això hem superat les 200 aparicions en diferents mitjans de comunicació nacionals i internacionals

L'equip docent està compost per professionals en actiu amb reconeixement professional nacional i internacional en diferents marques. Un equip que integra la formació amb la realitat empresarial.

José Luis Martínez(Director general d’Ártidi i formador de formadors d'HISSI de l’Universitat de Barcelona)
Montse Morales(Directora creativa d’Ártidi, formadora de formadors d'HISSI de l’Universitat de Barcelona)
Montse Conca (Experta aparadorista i responsable de marca de l'empresa Boboli) 
Dori Fernández(Experta en Màrqueting i comunicació alternativa)
David Gómez(Aparadorista i Visual freelance)
Mónica Ibáñez(Visual Coordinadora d'imatge de l'empresa Trucco)
Jackeline Jorba(aparadorista i Visual freelance)
Alexandra Proaño(Arquitecta i dissenyadora d'espais) 
Bea Parres(Dissenyadora de moda, aparadorista i visual)
Mateu Farré(Dissenyador industrial, Aparadorista, Visual Freelance) 
Ona Lohse(Interiorista, Aparadorista i Visual freelance).

Consulta en el departament d'orientació els professors de cada edició.

• Dirigir i desenvolupar accions globals de marxandatge visual.
• Tècniques i estratègies innovadores per crear tendències en el punt de venda.
• La creativitat com a eina del treball .
• Realitzar estudis i anàlisis de les noves tendències, moviments i canals urbans.
• Comunicació i implantació de les noves tendències en el punt de venda.
• Implantació d'accions comercials globals i/o efímeres en espais comercials.
• Presentació de productes en els punts o canals de venda.
• Supervisió d'accions comercials a l'interior del punt de venda.
• Realitzar dissenys i planogrames de marxandatge visual en 3D.

Ártidi disposa d'una borsa de treball activa amb més de 90 empreses col·laboradores per realitzar pràctiques formatives amb diferents empreses de reconeixement internacional i nacional: Ikea, Escada, La Mallorquina, Grup Inditex, Custo, LRoptics, Adolfo Domínguez, Intersport, McGregor, Oysho, Reebok, Pronovias, Swatch, La Perla, Adidas, entre unes altres.

L'escola organitza activitats i esdeveniments amb grans centres comercials, associacions, fires i markets, galeries d'art i empreses on s'exposen els projectes dels alumnes.

Titulació:Tècnic Europeu en Marxandatge Visual. 

Atorgat per Ártidi Escola Superior d’Aparadorisme i Marxandatge Visual. Competències professionals nacionals i internacionals.

Per aconseguir la titulació de SQA d'Expert Europeu en Aparadorisme i Marxandatge Visual serà necessari realitzar el TQA Tècnic Europeu en Marxandatge Visual + TQA Tècnic Europeu en Aparadorisme + un curs d'especialització ARTIDI.

· Requisits:

Dirigit a professionals del comerç, aparadorisme, marxandatge, màrqueting, interiorisme, moda, estilisme, assessors d'imatge i també interessats sense coneixements previs que desitgin obtenir una formació i titulació TQA de ÁRTIDI per orientar la seva carrera laboral.

PREU

Consulta preus, fraccionaments i beques.
T’ajudem a fer-ho possible.

CONTACTAR


Més informació: Dpt. d'Estudis

informacion@artidi.com
Mòbil: 661124767
Telf:+34 93 485 08 15
Fax: +34 93 300 80 66
Carrer la Llacuna, 50 - 08005 Barcelona
www.artidi.com

Línea gratuita Línea gratuita