Escuela Superior de Escaparatismo,
Visual Merchandising, Diseño e Imagen
Curso
màster | Tècnic superior europeu en aparadorisme i marxandatge visual
en 9 fines de semana
curso

El curs de Tècnic Superior Europeu en Aparadorisme i Marxandatge Visual, és un curs de doble titulació realitzat en cap de setmana, està dissenyat per a aquelles persones que no poden combinar la formació intensiva. El curs compta amb un pla formatiu complet i et prepara per ser un professional capaç de desenvolupar projectes globals relacionats amb la venda en espais comercials. El programa formatiu et dóna les eines per millorar les teves habilitats, actituds i aptituds professionals, així com les capacitats tècniques i teòriques.

El perfil professional del tècnic en aparadorisme i marxandatge visual és de gran importància per a les empreses ja que és el responsable de la imatge i el posicionament visual intern i extern de la marca, des de la creació de l'aparador, distribució i implantació del producte, l'ambientació, l'atmosfera de l'espai a les estratègies i accions de màrqueting en el punt de venda. A més és capaç de desenvolupar projectes d'arquitectura efímera, estands, escenografies, museología, així com la gestió d'esdeveniments.

En Ártidi formem a professionals apassionats, creatius i capaços de canviar la percepció del consumidor buscant la innovació per aconseguir el posicionament de la marca i un augment de les vendes.

El TQA és un curs exclusiu de Ártidi i consta d'una titulació pròpia amb competències nacionals i internacionals reconeguda per ASEMAIC, ACAP i Trends School.

A més, ha servit per asseure les bases de la qualificació professional d'IMPLANTACIÓ D'ESPAIS COMERCIALS definida per l’Institut Català dels Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya (ICQP).

El Postgrau de Tècnic Superior Europeu en Aparadorisme i Marxandatge Visual de caps de setmana té una durada de 240 hores, s'estructura en 3 mòduls formatius, 1 mòdul online i un projecte final en els quals es combina la teoria amb la pràctica. Cadascun d'aquests mòduls incorpora un percentatge d'hores destinades a l'ampliació de coneixements complementaris (CACC) que valora el treball dels estudiants en cadascun dels projectes realitzats.

 • Aprendre les competències professionals de l ‘Aparadorista i el Visual Merchandiser.
 • Posar en pràctica i realitzar projectes reals d'implantació d'espais comercials.
 • Dissenyar i intervenir en la imatge de marca de tendes, estands, pop up stores, tendeixis insígnia, corners,... 
 • Aplicar noves tendències en els projectes desenvolupats.
 • Aconseguir projectes creatius i innovadors que diferenciïn la marca de la seva competència i la posicionin al mercat.
 • Identificar i conèixer als clients, el target i les marques per la qual es treballa per poder realitzar projectes d'èxit. 
 • Interpretar la llum, el color, les formes, els volums i tots aquells aspectes relacionats amb el disseny.
 • Conèixer materials, tècniques i estratègies per a la construcció d'aparadors de diferents tipologies i productes.
 • Elaborar projectes d'implantació en l'establiment comercial: distribuir, ambientar i organitzar espais i productes.
 • Decidir les estratègies de Marxandatge visual i estratègic per optimitzar i millorar les vendes de producte.
 • Dur a terme accions promocionals i de comunicació alternativa en el punt de venda. 
 • Participar en projectes d'arquitectura efímera, escenografies, museología i gestió d'esdeveniments.
 • Col·laborar amb professionals del disseny gràfic, l'art, el màrqueting i disciplines afins.
 • Aconseguir una base sòlida per desenvolupar la carrera professional a nivell nacional i internacional.

MÒDUL FORMATIU I: APARADORISME ESTRATÈGIC

Mòdul amb un alt contingut pràctic que el seu objectiu és poder dirigir projectes globals d'aparadors innovadors, creatius i de noves tendències. La possibilitat de realitzar aparadors reals permet a l'alumne un desenvolupament professional més competitiu. 


Metodologia i disseny en aparadorisme
• Aparador i comunicació com a factors de venda
• Lleis sintàctiques del llenguatge visual i estètic
• Disseny i classificació d'aparadors en funció de les diferents tipologies
• L'aparador com difusor de tendències
• Fusió entre el món de l'art i de la venda -aquí
• Noves tendències: Aparadors interactius- aquí
• AINDAS: Procés de decisió del consumidor
• Timming en el desenvolupament d'un projecte d’aparadorisme
• Tècniques de venda de life màrqueting–aquí

Adreça i creació artística d'aparadors 
• La idea, el disseny i la implantació
• El procés de realització d'un aparador
• Tècniques i estratègies de muntatge
• Planificació i organització de tasques i equips de treball

Product Placement en aparadors
• Tècniques expositives en funció del target i la marca
• La vida urbana del producte
• Presentació eficaç en funció del producte
• La composició de les diferents línies de producte: calçat, parament, perfumeria, joieria, òptica, farmàcia, entre uns altres

Moda i art en maniquins
• Tipologies de maniquins, busts i altres formats
• El maniquí en l'espai: ubicació i interpretació
• Wiring, arrugues, planxa, agulles i accessoris
• Tendències i estilismes innovadors- aquí

Materials i el diàleg amb l'espai
• Tipus de materials i tècniques constructives
• ECODISENNY, la sostenibilitat en l’aparadorisme
• Disseny i construcció de decoracions expositives i comercials

MÒDUL FORMATIU II: VISUAL MARXANDATGE ESTRATÈGIC

Mòdul teòric-pràctic que el seu objectiu és formar en les tècniques per al desenvolupament de projectes globals de visual marxandatge des d'un punt de vista comercial, funcional, estètic i competitiu.

Retail & Visual Marxandatge
• Gestió i creació de estratègics visuals
• Implantació i redistribució d'espais en funció de les lleis del visual
• Ordenació i zonificació de les presentacions visuals
• Famílies de productes, productes complementaris i venda creuada
• Noves cultures en visual marxandatge i eines de venda visual
• Projectes de retail & marxandatge visual a través d'exemples

Product placement en marxandatge visual
• Noves tendències en la implantació de l'article
• El producte com a art de carrer
• Optimització del punt de venda: redistribució del producte en el mobiliari
• Product placement i la diversificació del producte

Fashion placement: composicions visuals en tenda
• El doblatge de roba com a estratègia de venda
• El Focus point com la reinterpretació del producte en l'espai
• Implantació i exposició de les peces en el mobiliari
• Formes creatives: disseny versus art- aquí

Tendències i estilismes en moda
• Conceptes en línies, formes i colors, teixits i materials.
• Anàlisi de la imatge a través de la moda
• Estilismes en funció del target i la marca

Representació tridimensional de l'espai
• Representació pràctica d'aparadors, espais i interiors de tenda
• Dissenyo en 3D

 

MÒDUL FORMATIU III: TRADE MÀRQUETING I IMPLANTACIÓ D'ESPAIS COMERCIALS


Mòdul teòric-pràctic que el seu objectiu és analitzar les tècniques de màrqueting dirigides al punt de venda. Així com aportar les bases per al disseny d'un espai comercial. Tenint en compte el target, marca i el producte s'aprendran a implantar les eines necessàries per a la rendibilitat de l'empresa.


Implantació de marca i marxandatge estratègic
• Implantació de marques pròpies o franquícies
• La funció del visual merchandiser en el trade màrqueting
• Comunicació estratègica aplicada: anàlisi dels casos de MÀNEC i BOBOLI

Creativitat aplicada a la innovació
• La producció d'idees i intervencions creatives
• Tècniques per potenciar la teva marca personal amb creativitat
• Per tenir respostes necessites fer coses de manera diferent
• Eines útils i pràctiques per explotar la teva creativitat
• Com desbloquejar i argumentar el rendiment del potencial creatiu

Art, disseny i color aplicat a la venda
• Fonaments de la forma: elements de la comunicació i Teoria de la Gestalt
• El color: propietats físiques, escales de color, harmonies i contrastos
• Influencies del disseny en l'espai interior i espai exterior
• Avantguardes artístiques i art contemporani.

Pop up Stores: tendes de guerrilla
• Com i quan crear una Pop up Store-  aquí
• La manipulació de l'espai
• La importància de la difusió en els mitjos
• Marques i dissenyadors com a clients potencials

Luz, concepte i forma
• Sistemes i mètodes d'il·luminació i fonts de llum
• La influència de la llum en funció del tipus de producte
• La importància de la il·luminació en els espais comercials
• Projectes lumínics a través d'exemples
Anàlisi d'espais comercials. Tècnica AVEC

 

MÒDUL FORMATIU IV: CONTINGUTS TRANSVERSALS

A través d'aquests continguts l'alumne complementa via online la seva formació en aparadorisme i visual marxandatge. Aquests continguts es realitzaran en els nou caps de setmana que es distribueixen el curs.


• Disseny i creació del teu blog professional
• Accions de comunicació alternativa: Buzz màrqueting, Cross màrqueting i Street Màrqueting- aquí
• Imatge i identitat corporativa d'una marca
• Branding i recerca de tendències visuals
• El procés de presentació i desenvolupament de projectes
• Publicitat com a imatge de marca
• Psicologia del consumidor: cervell i compres
• Estands: la comunicació de la marca en les fires
• Recerca i anàlisi de tendències

PROJECTE FINAL: TRANSFORMANT L'ART EN VENDES

Per completar la formació acadèmica és necessari desenvolupar un projecte creatiu i innovador on s'apliquin tots coneixements teòric-pràctics adquirits. La realització del projecte final es duu a terme l'últim cap de setmana de curs.

El programa s'imparteix en castellà

• Ártidi ha estat l'únic centre de formació que ha realitzat les qualificacions professionals juntament amb ICQP (Organisme Oficial de la Generalitat de Catalunya)
• L'equip docent de Ártidi està format per professionals del sector en actiu.
• Mitjançant la web ÁRTIDI WORKING, els alumnes tenen l'oportunitat de llogar o vendre els aparadors creats durant el curs, permetent la promoció, recuperació i inversió de la quantitat econòmica percebuda per a nous projectes. ÁRTIDI WORKINGestà situada en les primeres posicions de cercadors com Google i Yahoo. aquí
• En Ártidi realitzem anualment formació In Company a més de 20 empreses de diferents sectors com Nike; Adidas; Cambras de Comerç; Freipan entre unes altres. Aquest contacte amb les empreses ens permet adaptar els nostres programes formatius a la realitat del mercat actual cobrint així les necessitats de les empreses
• Ártidi disposa d'unes instal·lacions òptimes per a la formació de l’aparadorisme i del marxandatge visual (40 aparadors, tenda pilot, tallers equipats, aula dissenyo 3D, maniquins… entre altres equipaments)-aquí
• És l'únic curs que pots realitzar-ho assistint un cap de setmana al mes.
• Un programa semi presencial amb teoria i pràctiques reals.
• Grups reduïts que permet oferir una formació més personalitzada.
• 9 de cada 10 empreses avalen el TQA, com el programa formatiu més adequat per cobrir les seves necessitats
• 8 de cada 10 aparadoristes i visual merchandisers titulats que exerceixen com a professionals han estat formats en Ártidi
• Destinem una part del pressupost anual a recerca, innovació i a renovar la nostra borsa de treball
• En finalitzar el curs una orientadora professional aconsella als alumnes sobre les sortides laborals tenint en compte els seus estudis; experiència professional i una anàlisi DAFO personalitzat
• Ártidi és un referent en aparadorisme i marxandatge visual per això hem superat les 200 aparicions en diferents mitjans de comunicació nacionals i internacionals

L'equip docent està compost per professionals en actiu amb reconeixement professional nacional i internacional en diferents marques. Un equip que integra la formació amb la realitat empresarial.

José Luis Martínez(Director general d’Ártidi i formador de formadors d'HISSI de la Universitat de Barcelona)
Montse Morales(Directora creativa d’Ártidi, formadora de formadors d'HISSI de la Universitat de Barcelona)
Montse Conca(Experta aparadorista i responsable de marca de l'empresa Boboli) 
Isis del Cueto(Llicenciada en Història de l'Art i doctorada en comunicació audiovisual)
Bea Parres(Dissenyadora de moda, Aparadorista i visual)
Mateu Farré(Dissenyador industrial, Aparadorista, Visual freelance) 
Dori Fernández(Experta en Màrqueting i comunicació alternativa)
David Gómez(Aparadorista i Visual freelance)
Mónica Ibáñez(Visual Coordinadora d'imatge de l'empresa Trucco)
Alexandra Proaño(Arquitecta i dissenyadora d'espais) 
Jackeline Jorba(Interiorista, Aparadorista i Visual freelance).
Ona Lohse(Interiorista, Aparadorista i Visual freelance).

Consulta en el departament d'orientació els professors de cada edició.

• Adreça i desenvolupament d'accions globals d’aparadorisme i marxandatge visual.
• Implantació d'accions comercials globals i/o efímeres en espais comercials.
• Anàlisi, adreça i desenvolupament de campanyes d’aparadorisme i marxandatge visual.
• Tècniques i estratègies innovadores per crear tendències en el punt de venda.
• Supervisió d'accions comercials a l'interior del punt de venda.
• Analitzar els factors que intervenen en els diferents targets i aplicació de recursos visuals.
• Creació d'atmosferes exteriors i interiors en el punt de venda.
• Organització i aplicació de tècniques i estratègies de Visual Trade.

Ártidi disposa d'una borsa de treball activa amb més de 90 empreses col·laboradores per realitzar pràctiques formatives amb diferents empreses de reconeixement internacional i nacional: Ikea, Escada, La Mallorquina, Grup Inditex, Custo, LRoptics, Adolfo Domínguez, Intersport, McGregor, Oysho, Reebok, Pronovias, Swatch, La Perla, Adidas, entre unes altres.

L'escola organitza activitats i esdeveniments amb grans centres comercials, associacions, fires i markets, galeries d'art i empreses on s'exposen els projectes dels alumnes.

Titulació:Tècnic Europeu en Aparadorisme i Marxandatge Visual.

Atorgat per Ártidi Escola Superior d’Aparadorisme i Marxandatge Visual. Competències professionals nacionals i internacionals.

Per aconseguir la titulació de SQA d'Expert Europeu en d’Aparadorisme i Marxandatge Visualserà necessari realitzar el TQA Tècnic Europeu en d’Aparadorisme i Marxandatge Visual + un curs d'especialització ARTIDI.

Requisits:

Dirigit a professionals del comerç, aparadorisme, marxandatge, màrqueting, interiorisme, moda, estilisme, assessors d'imatge i també interessats sense coneixements previs que desitgin obtenir una formació i titulació TQA de ÁRTIDI per orientar la seva carrera laboral.

CONVOCATORIA 2019/2020:

Del 23 de marzo al 11 de enero de 2020 - CURSO DE UN FIN DE SEMANA AL MES

23 y 24 de marzo
27 y 28 de abril
25 y 26 de mayo
29 y 30 de junio
13 y 14 de julio
28 y 29 de septiembre
19 y 20 de octubre
23 y 24 de noviembre
14 y 15 de diciembre
11 y 12 de enero de 2020

 

PREU

Consulta preus, fraccionaments i beques.
T’ajudem a fer-ho possible.

CONTACTAR


Més informació: Dpt. d'Estudis

informacion@artidi.com
Mòbil: 661124767
Telf:+34 93 485 08 15
Carrer la Llacuna, 50 - 08005 Barcelona
www.artidi.com

Línea gratuita Línea gratuita