Escuela Superior de Escaparatismo,
Visual Merchandising, Diseño e Imagen
Curso
màster | Expert europeu en aparadorisme i marxandatge visual
Implantació i animació d'espais comercials
curso

El curs d'Expert Europeu en Aparadorisme i Marxandatge Visual et prepara per ser un professional capaç de desenvolupar projectes globals relacionats amb la venda en espais comercials. El programa formatiu et dóna les eines per millorar les teves habilitats, actituds i aptituds professionals, així com les capacitats tècniques i teòriques.

El perfil professional de l’aparadorisme i marxandatge visual és de gran importància per a les empreses ja que és el responsable de la imatge i el posicionament visual de la marca, des de la creació de l'aparador, distribució i implantació del producte, l'ambientació, l'atmosfera de l'espai a les estratègies i accions de màrqueting en el punt de venda. A més és capaç de desenvolupar projectes d'arquitectura efímera, estands, escenografies, museologia, així com la gestió d'esdeveniments.

En Ártidi formem a professionals apassionats, creatius i capaços de canviar la percepció del consumidor buscant la innovació per aconseguir el posicionament de la marca i un augment de les vendes.

El màster és un curs exclusiu d’Ártidi i consta d'una titulació pròpia amb competències nacionals i internacionals reconeguda per ASEMAIC, ACAP i TrendsSchool.

A més, ha servit per asseure les bases de la qualificació professional d'IMPLANTACIÓ D'ESPAIS COMERCIALS definida per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya (ICQP).

El Màster d'Expert Europeu en Aparadorisme i Marxandatge Visual té una durada de 415 hores, s'estructura en 4 mòduls formatius i un projecte final en els quals es combina la teoria amb la pràctica. Cadascun d'aquests mòduls incorpora un percentatge d'hores destinades a l'ampliació de coneixements complementaris (CACC) que valora el treball dels estudiants en cadascun dels projectes realitzats.

 • Aprendre les competències professionals de l’Aparadorista i el Visual Merchandiser.
 • Posar en pràctica i realitzar projectes reals d'implantació d'espais comercials.
 • Dissenyar i intervenir en la imatge de marca de tendes, estands, pop up stores, tendeixis insígnia, corners,... 
 • Aplicar noves tendències en els projectes desenvolupats.
 • Aconseguir projectes creatius i innovadors que diferenciïn la marca de la seva competència i la posicionin al mercat.
 • Identificar i conèixer als clients, el target i les marques per la qual es treballa per poder realitzar projectes d'èxit. 
 • Interpretar la llum, el color, les formes, els volums i tots aquells aspectes relacionats amb el disseny.
 • Conèixer materials, tècniques i estratègies per a la construcció d'aparadors de diferents tipologies i productes.
 • Elaborar projectes d'implantació en l'establiment comercial: distribuir, ambientar i organitzar espais i productes.
 • Decidir les estratègies de Marxandatge visual i estratègic per optimitzar i millorar les vendes de producte.
 • Dur a terme accions promocionals i de comunicació alternativa en el punt de venda. 
 • Participar en projectes d'arquitectura efímera, escenografies, museologia i gestió d'esdeveniments.
 • Col·laborar amb professionals del disseny gràfic, l'art, el màrqueting i disciplines afins.
 • Aconseguir una base sòlida per desenvolupar la carrera professional a nivell nacional i internacional.

MÒDUL FORMATIU I: APARADORISME ESTRATÈGIC

Mòdul amb un alt contingut pràctic que el seu objectiu és poder dirigir projectes globals d'aparadors innovadors, creatius i de noves tendències. La possibilitat de realitzar aparadors reals permet a l'alumne un desenvolupament professional més competitiu. 

Metodologia i disseny en aparadorisme
• Aparador i comunicació com a factors de venda.
• Lleis sintàctiques del llenguatge visual i estètic.
• Disseny i classificació d'aparadors en funció de les diferents tipologies.
• L'aparador com difusor de tendències.
• Fusió entre el món de l'art i de la venda
• Noves tendències: Aparadors interactius
• AINDAS: Procés de decisió del consumidor
• Timming en el desenvolupament d'un projecte d’aparadorisme.

Adreça i creació artística d'aparadors 
• La dimensió estètica sota un objectiu comercial.
• La idea, el disseny i la implantació.
• El procés de realització d'un aparador
• Tècniques i estratègies de muntatge
• Dissenyo i realització d'elements decoratius
• Planificació i organització de tasques i equips de treball

ProductPlacement en aparadors
• Tècniques expositives en funció del target i la marca.
• La vida urbana del producte.
• Presentació eficaç en funció del producte.
• Suportis com a elements de doble ús: estètic i funcionals.
• L'estètica visual del producte.
• La composició de les diferents línies de producte: calçat, parament, perfumeria, joieria, òptica, farmàcia entre uns altres.

Moda i art en maniquins 
• Tipologies de maniquins, busts i altres formats.
• El maniquí en l'espai: ubicació i interpretació.
• Wiring, arrugues, planxa, agulles i accessoris.
• Elaboració de looks en funció de la marca.
• Tendències i estilismes innovadors 
• Humanitzar el maniquí: hair&make up.
• El maniquí com a element d'exposició.

Materials i el diàleg amb l'espai
• Tipus de materials i tècniques constructives.
• Nous materials: recerca i evolució.
• ECODISSENY, la sostenibilitat en l’aparadorisme.
• Durabilitat i utilitat dels materials.
• La càrrega cultural i emotiva dels materials.
• Disseny i construcció de decoracions expositives i comercials.

MÒDUL FORMATIU II: VISUAL MARXANDATGE ESTRATÈGIC

Mòdul teòric-pràctic que el seu objectiu és formar en les tècniques per al desenvolupament de projectes globals de visual marxandatge des d'un punt de vista comercial, funcional, estètic i competitiu.

Retail&Marxandatge Visual.
• Gestió i creació de visuals estratègics.
• Les inèrcies del producte i l'espai.
• Implantació i redistribució d'espais en funció de les lleis del visual.
• Ordenació i zonificació de les presentacions visuals.
• Famílies de productes, productes complementaris i venda creuada.
• Creació d'ambients i atmosferes comercials.
• Noves cultures en visual marxandatge i eines de venda visual.
• Projectes de retail&marxandatge visual a través d'exemples.
*Productplacement en marxandatge visual.
• Gestió i organització del producte en funció de l'espai comercial.
• El producte com a art de carrer.
• Estratègies de presentació sobre la base de la marca.
• Noves tendències en la implantació de l'article.
• Optimització del punt de venda: redistribució del producte en el mobiliari.
• Productplacement i la diversificació del producte.
• Fashionplacement: composicions visuals en tenda.
• El doblatge de roba com a estratègia de venda.
• Noves tècniques de doblatge mitjançant dummies.
• El Focus point com la reinterpretació del producte en l'espai.
• Implantació i exposició de les peces en el mobiliari.
• Formes creatives: disseny versus art

Tendències i estilismes en moda
• Conceptes en línies, formes i colors, teixits i materials.
• Anàlisi de la imatge a través de la moda.
• Estilismes en funció del target i la marca.

Les tendes del futur
• Noves tendències en marxandatge: Visual space, visual trade& visual hot.
• Sensorybranding aplicat al procés de compra.
• Tècniques de venda de life màrqueting

MÒDUL FORMATIU III: TRADE MÀRQUETING I MARXANDATGE

Mòdul teòric-pràctic que el seu objectiu és analitzar les tècniques de màrqueting dirigides al punt de venda. Tenint en compte el target, marca i el producte s'aprendran a implantar les eines necessàries per a la rendibilitat de l'empresa.

Implantació de marca i marxandatge estratègic
• Implantació de marques pròpies o franquiciades.
• La funció del visual merchandiser en el trade màrqueting.
• Eines d'anàlisis a nivell estratègic i a nivell visual.
• Rànquings de vendes i plantilles d'anàlisis.
• Comunicació estratègica aplicada: anàlisi dels casos de MÀNEC i BOBOLI.

Branding i recerca de tendències visuals
• Els poders d'una marca i els principis de branding.
• Estratègies de comunicació i difusió de la marca.
• Nous conceptes i innovació en branding.
• Coolhunting i anàlisi de tendències.

Trade màrqueting: conceptes i organització en grans superfícies
• Recerca de mercats sobre la base de les noves necessitats de l'empresa.
• Segmentació i posicionament. Anàlisi DAFO.
• Les bases del màrqueting mix: Preu, producte, comunicació i comercialització.
• Psicologia del consumidor: cervell i compres.

Imatge i identitat corporativa i comunicació alternativa
• Elements de la imatge i forma del missatge visual.
• La percepció de la imatge i tècniques visuals.
• Accions de comunicació alternativa: Buzz màrqueting, Cross màrqueting i Street màrqueting

Creativitat aplicada a la innovació
• La producció d'idees i intervencions creatives.
• Tècniques per potenciar la teva marca personal amb creativitat.
• Per tenir respostes necessites fer coses de manera diferent.
• Eines útils i pràctiques per explotar la teva creativitat.
• Com desbloquejar i argumentar el rendiment del potencial creatiu.

Aparadors internacionals: Estratègies i tècniques
• L'aparador com a eina de comunicació en l'empresa
• Tipologia d'aparadors a nivell mundial.
• Organització d'un departament d'aparadors d'una multinacional
• Tècniques constructives a gran escala.

Desenvolupament professional i brandself
• Disseny i creació del teu blog professional.
• El procés de presentació i desenvolupament de projectes.
• Projecto i presentació de pressuposats.
• Acte màrqueting, màrqueting personal: com et veuen(donis) et (amb)tracten.
• Orientació i sortides professionals.

MÒDUL FORMATIU IV: IMPLANTACIÓ D'ESPAIS COMERCIALS

Mòdul teòric-pràctic que el seu objectiu és aportar les bases per al disseny d'un espai comercial, aplicant des de les disciplines més artístiques fins als conceptes més tècnics.

Art, disseny i color aplicat a la venda
• Fonaments de la forma: elements de la comunicació i Teoria de la Gestalt.
• El color: propietats físiques, escales de color, harmonies i contrastos.
• Influencies del disseny en l'espai interior i espai exterior.
• Avantguardes artístiques i art contemporani.

Interiorisme comercial, estands i muntatges efímers
• La conceptualització de l'espai.
• Anàlisi de l'aplicació, influència de la forma, llum i color.
• Distribució de mobiliari en el retail.
• Anàlisi de les diferents tipologies de comerç.
• Estands: la comunicació de la marca en les fires.
• Arquitectura efímera: del disseny al muntatge.

Pop up Stores: tendes de guerrilla
• Com i quan crear una Pop up Store
• La manipulació de l'espai.
• La importància de la difusió en els mitjos.
• Marques i dissenyadors com a clients potencials.

Aplicació de la perspectiva i representació tridimensional de l'espai
• Plans, escales, i simbologia.
• Perspectiva cònica i punts de fugida.
• Representació pràctica d'aparadors, espais i interiors de tenda.
• Dissenyo en 3D.

Llum, concepte i forma
• Sistemes i mètodes d'il·luminació i fonts de llum.
• La influència de la llum en funció del tipus de producte.
• La importància de la il·luminació en els espais comercials.
• Projectes lumínics a través d'exemples.

Estratègies de muntatge en espais comercials
• L'expert en aparadorisme i visual com a peça clau d'un projecte de retail.
• Trucs, subjeccions i ancoratges.

Anàlisi d'espais comercials. Tècnica *AVEC

PROJECTE FINAL: GRANS REPTES, GRANS OPORTUNITATS

Per completar la formació acadèmica és necessari desenvolupar un projecte creatiu i innovador on s'apliquin tots coneixements teòric-pràctics adquirits.

La presentació del projecte final pot fer-se de forma presencial a l'escola o mitjançant videoconferència. Aquesta segona opció, dirigida a aquells estudiants que desenvolupin el projecte final en el seu lloc d'origen.

La data de presentació i els continguts específics del mateix es confirmen una vegada iniciades les classes de PROJECTE FINAL.

• Briefing i contrabriefing.
• Fase tutoritzada del projecto.
• Presentació de la proposta definitiva i aprovació del tutor.
• Muntatge i desenvolupament del projecte final.

GRUPS DE SETEMBRE A FEBRER: Presentació dels projectes finals última setmana del mes de març.

GRUPS DE FEBRER A JULIO: Presentació dels projectes finals última setmana de juliol o tercera/quarta setmana de setembre.

El programa s'imparteix en castellà.

• Ártidi ha estat l'únic centre de formació que ha realitzat les qualificacions professionals juntament amb ICQP (Organisme Oficial de la Generalitat de Catalunya).
• L'equip docent de Ártidi està format per professionals del sector en actiu.
• Mitjançant la web ÁRTIDI WORKING, els alumnes tenen l'oportunitat de llogar o vendre els aparadors creats durant el curs, permetent la promoció, recuperació i inversió de la quantitat econòmica percebuda per a nous projectes. ÁRTIDI WORKING està situada en les primeres posicions de cercadors com Google i Yahoo.
• En Ártidi realitzem anualment formació In Company a més de 20 empreses de diferents sectors com Nike; Adidas; Cambras de Comerç; Freipan entre unes altres. Aquest contacte amb les empreses ens permet adaptar els nostres programes formatius a la realitat del mercat actual cobrint així les necessitats de les empreses.
• Ártidi disposa d'unes instal·lacions òptimes per a la formació del’aparadorisme i del marxandatge visual (40 aparadors, tenda pilot, tallers equipats, aula dissenyo 3D, maniquís… entre altres equipaments)
• 9 de cada 10 empreses avalen el màster, com el programa formatiu més adequat per cobrir les seves necessitats.
• 8 de cada 10 aparadoristes i visual merchandisers titulats que exerceixen com a professionals han estat formats en Ártidi.
• En 2009 el màster ha estat guardonat per la Association International Community of WindowDressing, com el curs més professional d'Europa.
• Destinem una part del pressupost anual a recerca, innovació i a renovar la nostra borsa de treball.
• En finalitzar el curs una orientadora professional aconsella als alumnes sobre les sortides laborals tenint en compte els seus estudis; experiència professional i una anàlisi DAFO personalitzat.
• Ártidi és un referent en aparadorisme i marxandatge visual per això hem superat les 200 aparicions en diferents mitjans de comunicació nacionals i internacionals.

UNITATS DE COMPETÈNCIA ASSOCIADES DEL MÀSTER I DEL ICQP

• Organitzar i establir la implantació d'espais comercials i esdeveniments efímers comercials.
• Organitzar i controlar accions de trade màrqueting i marxandatge.
• Adreça, gestió i desenvolupament de projectes globals de marxandatge visual.
• Adreça, gestió i desenvolupament de projectes globals de aparadorisme estratègic.

L'equip docent està compost per professionals en actiu amb reconeixement professional nacional i internacional en diferents marques. Un equip que integra la formació amb la realitat empresarial.

José Luis Martínez (Director general d’Ártidi i formador de formadors d'HISSI de la Universitat de Barcelona).
Montse Morales (Directora creativa d’Ártidi, formadora de formadors d'HISSI de la Universitat de Barcelona).
Ona Lohse (Interiorista, Aparadorista i Visual freelance).
Montse Conca (Experta aparadorista i responsable de marca de l'empresa Boboli).
Isis del Cueto (Llicenciada en Història de l'Art i doctorada en comunicació audiovisual).
Mateu Farré (Dissenyador industrial, Aparadorista, Visual freelance).
Dori Fernández (Experta en Màrqueting i comunicació alternativa).
Núria Rius (Llicenciada en Història de l'Art, experta en branding i imatge de marca).
David Gómez(Aparadorista i Visual freelance).
Mónica Ibáñez (Visual Coordinadora d'imatge de l'empresa Trucco).
Jackeline Jorba(Aparadorista i Visual freelance).
Bea Parres (Dissenyadora de moda, aparadorista i visual).
Javier Blanco (Escultor i decorador, llicenciat en Belles arts).
Salvi Plaja (Enginyer industrial / Il·luminació).
Alexandra Proaño (Arquitecta i dissenyadora d'espais).
Montse Ramos (Llicenciada en ciències socials i assessora comercial).
ÚrsulaUria (Coolhunter i responsable a Espanya de l'agència NellyRodi).
BeatriceVaccaro (Aparadorista i Visual freelance).
XurxoInsua (Expert en branding i imatge de marca).
• Miriam Torres(Expert en branding i imatge de marca).

Consulta en el departament d'orientació els professors de cada edició.

• Aplicació de tècniques i estratègies innovadores per crear tendències en el punt de venda.
• Aplicar la creativitat com a eina del treball.
• Realitzar estudis i anàlisis de les noves tendències, moviments i canals urbans.
• Comunicació i implantació de les noves tendències en el punt de venda.
• Implantació d'accions comercials globals i/o efímeres en espais comercials.
• Presentació de productes en els punts o canals de venda.
• Tècniques i estratègies de muntatge en esdeveniments i fires comercials.
• Anàlisi, adreça i desenvolupament de campanyes d’aparadorisme i marxandatge visual.
• Tècniques de màrqueting conceptual aplicat a l’aparadorisme i el marxandatge visual.
• Supervisió d'accions comercials a l'interior del punt de venda.
• Analitzar els factors que intervenen en els diferents targets i aplicació de recursos visuals.
• Disseny, construcció i muntatge de projectes i elements de decoració efímera.
• Creació d'atmosferes exteriors i interiors en el punt de venda.
• Organització i aplicació de tècniques i estratègies de Visual Trade.
• Creació de noves tendències en el punt de venda.
• Realitzar dissenys i planogrames de marxandatge visual en 3D.
• Creació i dissenys d'espais comercials en 3D.

Ártidi disposa d'una borsa de treball activa amb més de 90 empreses col·laboradores per realitzar pràctiques formatives amb diferents empreses de reconeixement internacional i nacional: Ikea, Escada, La Mallorquina, Grup Inditex, Custo, LRoptics, Adolfo Domínguez, Intersport, McGregor, Oysho, Reebok, Pronovias, Swatch, La Perla, Adidas entre unes altres.

L'escola organitza activitats i esdeveniments amb grans centres comercials, associacions, fires i markets, galeries d'art i empreses on s'exposen els projectes dels alumnes.

Titulació: Expert Europeu en Aparadorisme i Marxandatge Visual. Implantació d'espais comercials.

Atorgats per Ártidi Escola Superior de Aparadorisme i Marxandatge Visual. Competències professionals nacionals i internacionals.

· Requisits:

Professionals del comerç, aparadorisme, marxandatge, màrqueting, interiorisme, moda, estilisme, assessors d'imatge i també interessats sense coneixements previs que desitgin obtenir una formació i titulació màster d'ÀRTIDI per orientar la seva carrera laboral.

PREU

Consulta preus, fraccionaments i beques.
T’ajudem a fer-ho possible.

CONTACTAR


Més informació: Dpt. d'Estudis

informacion@artidi.com
Mòbil: 661124767
Telf:+34 93 485 08 15
Carrer la Llacuna, 50 - 08005 Barcelona
www.artidi.com

Línea Gratuita Línea Gratuita